Nieuws over dit onderwerp

Europa en sociale media

Vandaag was Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt aanwezig op een workshop met experten van Facebook over hoe beter gebruik te maken van de sociale media. Katie Harbath, hoofd van het …

Ontbijt over actuele energievraagstukken lokt reactie uit

Op 3 maart organiseerde Anneleen Van Bossuyt een ontbijtvergadering in het Europees Parlement. Onderwerp van de meeting was de toekomst van het Europese energiebeleid. Emmanuel Haton van BP gaf …

Anneleen Van Bossuyt bij EU40

Anneleen Van Bossuyt is lid van de EU40. De EU40 is een debatplatform en groepeert mensen onder de 40 jaar die allen bezig zijn met de Europese besluitvorming (Europees Parlement, Europese Commissie, …