Eindelijk zekerheid over eerlijke vergoeding voor slachtoffers droogteschade: verzekeraars moeten hun verplichtingen nakomen, niet ontlopen

Door Anneleen Van Bossuyt op 1 juni 2023, over deze onderwerpen: Consumentenbescherming

Verschillende verzekeraars stapten naar het Grondwettelijk Hof om hun verplichtingen ten aanzien van slachtoffers van droogteschade aan hun woning te kunnen ontlopen. De interpretatieve wet, waardoor ook reeds geleden schade zou moeten worden vergoed, was volgens hen ongrondwettig. Het Grondwettelijk Hof stelt hen nu in het ongelijk. N-VA Kamerlid Anneleen Van Bossuyt: “Dat het Grondwettelijk Hof oordeelt dat onze interpretatieve wet grondwettig is, is bijzonder goed nieuws voor alle slachtoffers van die droogteschade. Niet alleen toekomstige schade, maar ook reeds geleden schade moet vergoed worden. En dit is waar we steeds voor ijverden”.

“Het was al in 2005 de bedoeling van de wetgever om slachtoffers met scheuren in hun woning door droogte te vergoeden via hun brandverzekering, maar verzekeringsmaatschappijen hebben dat nooit willen doen”, stelt federaal parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) die één van de initiatiefnemers was van de interpretatieve wet die eerder in het federaal Parlement werd gestemd en waar de verzekeraars tegen naar het Grondwettelijk Hof stapten.

“Slachtoffers bleven jarenlang opgezadeld met facturen die oplopen tot 100.000 euro. Verzekeraars weigerden tussen te komen. Daarom beslisten wij om een interpretatieve wet aan te nemen die de toenmalige bedoeling van de wetgever uit 2005 scherp stelt en de rechtsonzekerheid voor slachtoffers wegneemt: inklinken van een belangrijke massa van de bodemlaag door aanhoudende droogte en de schade ten gevolge daarvan, is gedekt door de brandverzekering.”

“Verzekeringsmaatschappijen konden al 15 jaar onderuit kunnen komen van hun verplichtingen, maar worden nu door het oordeel van het Grondwettelijk Hof over onze interpretatieve wet op hun plichten gewezen. Eindelijk zal de geest van de wet worden nageleefd en zullen slachtoffers eerlijk vergoed worden. Verzekeraars moeten hun verplichtingen nakomen, niet ontlopen.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is