Anneleen Van Bossuyt

Anneleen Van Bossuyt (1980) is juriste, mama van twee, fractieleider voor N-VA in Gent en federaal Parlementslid voor de N-VA.

Europese microbe

Anneleen studeerde Europees recht in Gent en Rennes (Frankrijk), en ging hierna aan de slag als assistent bij het Europees Instituut van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. In 2010 maakte ze de overstap naar de studiedienst van de N-VA, waar ze het Europees beleid opvolgde. Vanuit haar ervaring was ze nauw betrokken bij de voorbereidingen van het confederalismecongres en bij de federale regeringsonderhandelingen in 2014.

In 2014 besloot Anneleen de overstap naar de actieve politiek te maken en werd ze, in opvolging van Louis Ide, Europees Parlementslid. De Europese N-VA-delegatie sprong toen van één naar vier zetels en kon hiermee haar stempel drukken op het Europees beleid. Anneleen was actief in de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) en in de commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE). Daarbij focuste ze op betere regelgeving, ondernemerschap, consumentenbescherming, de digitale interne markt, innovatie- en onderzoeksbeleid en energiebeleid. Omwille van haar puike parlementaire prestaties, werd ze door Votewatch (non-profit organisatie) aangeduid als meest invloedrijke Belg op het Europees digitale- en telecombeleid.

In juni 2017 werd Anneleen verkozen tot voorzitter van de IMCO-commissie. Hiermee werd ze in het Europees Parlement de eerste Vlaamse voorzitster van een vaste parlementaire commissie en de jongste vrouw ooit.

Federaal parlement

In 2019 werd Anneleen als lijsttrekker voor Oost-Vlaanderen verkozen tot federaal Parlementslid in de Kamer. Ze zetelt daar in de commissies Bedrijfsleven en Buitenlandse Zaken. Daar zal ze zich o.a. inzetten voor haalbare en betaalbare oplossingen voor de klimaatsverandering en waken over de rechten van de consument. Verder zal ze de Europese beleidsvorming nauw in het oog houden en ervoor pleiten dat Vlaanderen in het buitenlands beleid de plaats krijgt waar het recht op heeft, zowel op Europees als op internationaal niveau.

Trots op Gent

Als geboren en getogen Gentenaar wil Anneleen het N-VA-verhaal ook op lokaal vlak uitdragen. Als fractieleider van de N-VA in Gent probeert ze nu ook de nodige verandering in Gent te brengen

 

U vindt het CV van Anneleen hier.