Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Anneleen Van Bossuyt op 27 juni 2017, over deze onderwerpen: Energie, Energie-efficiëntie, Groei, jobs en competitiviteit, Hernieuwbare energie, Industrie, Onderzoek, Economie, ondernemerschap en innovatie, Europees Parlement

Vandaag maakt de stad Gent nieuwe resultaten bekend van de energiecoaching van 43 bedrijven, tijdens een bedrijfsbezoek dat Bond Beter Leefmilieu organiseerde. Gent toont hiermee aan dat een ambitieus klimaatbeleid in combinatie met de gepaste ondersteuning ecologisch én economisch een groot …

Door Anneleen Van Bossuyt op 30 mei 2017, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Industrie, Onderzoek, Europees Parlement, Innovatie

Het Europees Parlement wil dat Europese onderzoeksmiddelen verdeeld worden op basis van excellentie en impact, en niét op basis van geografie. Dat blijkt uit een rapport dat morgen in de Commissie industrie, onderzoek en energie goedgekeurd wordt. Het bevat een reeks aanbevelingen over hoe de …

Door Anneleen Van Bossuyt op 20 april 2017, over deze onderwerpen: Europees project, Onderzoek, Biodiversiteit, Dierenwelzijn, Europees Parlement

Europarlementsleden Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Bart Staes (Groen) hebben gezamenlijk 900.000 euro verworven om de vuursalamander in onze contreien te redden. “Een agressieve schimmelinfectie bedreigt sinds 2013 de vuursalamander in België, Nederland en Duitsland. Vorig jaar besloten we om een …

Door Anneleen Van Bossuyt op 20 maart 2017, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Industrie, Interne markt, Onderzoek

Op maandag 27 maart stelt Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt aan de Europese Commissie haar aanbevelingen voor de hervorming van het Europees onderzoeksprogramma H2020 voor. Met deze aanbevelingen hoopt ze Europese subsidies in de toekomst toegankelijker te maken voor bedrijven. De …

Door Anneleen Van Bossuyt op 25 januari 2017, over deze onderwerpen: Groei, jobs en competitiviteit, Onderzoek, Europees Parlement, Innovatie

Momenteel werken we in het Europees Parlement aan de halftijdse evaluatie van Horizon 2020, het fonds dat onderzoek en innovatie door universiteiten en kmo’s steunt. De Oost-Europese landen vinden dat ze te weinig van deze fondsen binnenhalen en willen nu dat de middelen meer geografisch gespreid …

Door Anneleen Van Bossuyt op 18 januari 2017, over deze onderwerpen: Betere regelgeving, Groei, jobs en competitiviteit, Onderzoek, KMO-beleid

Sinds 2014 geeft het Europese subsidieprogramma Horizon 2020 subsidies voor onderzoek en innovatie. Ook kmo’s komen in aanmerking voor steun. Eind vorig jaar werd bij een jaarlijkse analyse echter vastgesteld dat slechts enkele Vlaamse kmo’s geld ontvingen uit het specifieke kmo-instrument. Daarom …